specialized-sl-elite-bib-short-black-white-EV233229-8590-2