App para contactar con el 061

O Servizo Galego de Saúde (SERGAS), en colaboración co 061, conta cunha aplicación para facilitar o acceso aos servizos de emerxencias de Galicia por parte dos usuarios. A app SIGUR inclúe unha opción de chamada ao 061 directamente, de forma que en caso de accidente o usuario poida ser localizado.

ANDROID

iOS